Polski (PL)
Polski (PL)
English (en-GB)

Ilustracje i animacje naukowe

łączą wiedzę ze sztuką

Ilustracje naukowe

Co to jest?

W prostych słowach: ilustracja naukowa to forma sztuki, która pomaga ukazać bardzo skomplikowane zagadnienia związane z medycyną i nauką w formie rysunku lub wizualizacji. Jest to najbardziej efektywne narzędzie w komunikacji naukowej. Dostarcza rzetelną naukową wiedzę między innymi pacjentom i nienaukowcom w zrozumiałej formie.

Ilustracje medyczne pomagają w nauce studentom, a także są pomocą w szkoleniach chirurgów i rezydentów. Jednak ponad wszystko inne ilustracje sprawiają, że prezentacja naukowa jest bardziej interesująca i zrozumiała, zwłaszcza w kontekście konferencji czy prezentacji osiągnięć naukowych.

Co tworzę

Ilustracje medyczne i anatomiczne

Ilustracje medyczne

anatomia człowieka, dermatologia, flebologia, kardiologia, neurologa, onkologia, ginekologia, pediatria, pulmonologia, stomie, urologia, ortopedia i wiele innych...

Ilustracje historii naturalnej

Ilustracje naukowe

anatomia zwierząt, biochemia, genetyka, historia naturalna, owady, ssaki, ptaki, gady, anatomia psów, anatomia kotów, dinozaury, rośliny i wiele innych...

Wizualizacje naukowe 3D

Wizualizacje oraz animacje 3D

biochemia, chemia, fizyka, biologia, anatomia ludzka, farmacja i wiele innych...

Jak przebiega moja praca?

Przed rozpoczęciem pracy zawsze jest podpisywana umowa. Drugim warunkiem rozpoczęcia pracy jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości zlecenia.

Jest to gwarancja bezpieczeństwa dla obu stron, zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy.

Przez wiele lat wypracowałam swój własny warsztat pracy w którym szczególną uwagę zwracam na przekaz, jaki musi nieść ilustracja. Każdy detal się liczy, dlatego pierwszą fazą mojej pracy jest... nauka. Każde zlecenie - czy to będzie prosty schemat graficzny, czy skomplikowana koncepcja - jest poprzedzone uważnym studiowaniem tematu, dostępnych materiałów referencyjnych jak również konsultacjami z klientem.

Drugim etapem mojej pracy jest przygotowanie 2 lub 3 wstępnych szkiców, które następnie są konsultowane ze specjalistami, by były poprawne naukowo. Na tym etapie pracy bardzo częste są poprawki, jak również większe zmiany koncepcji.

Po naniesieniu poprawek i akceptacji szkiców, mogę zacząć przygotowywać finalną ilustrację. Jest to najdłuższy i najbardziej pracochłonny etap mojej pracy. Po jego zakończeniu są możliwe jedynie niewielkie, kosmetyczne poprawki do finalnej ilustracji. Większe zmiany są często bardzo trudne do wprowadzenia i są tym samym dodatkowo płatne.

Ostatnim etapem pracy jest wysłanie faktury końcowej do klienta.

Po jej opłaceniu wysyłam pliki ilustracji w wysokiej rozdzielczości.

Moje ilustracje